KÖPEKLERDE AŞILAMA

KARMA AŞISI : Karma aşı 6 haftalıktan itibaren yapılması zorunlu kılınan bir uygulamadır. Karma aşı içerisinde ki distemper ( gençlik hastalığı ), enfeksiyoz hepatitis ( rubarth hastalığı ), parvo viral enteritis ( kanlı ishal ), parainfluenza ( köpek nezlesi ), enfeksiyöz laryngotracheitis ( üst solunum yolu enfeksiyonları ), leptospirosis enfeksiyonlarına karşı koruyan bir bileşimdir.

CORONA AŞISI : Corona aşısı 5 veya 6 haftalıktan itibaren yapılması zorunlu aşılamalardan birisidir. Corona aşısı içerisinde bulunan Canine Corona virüsüne karşı bağışıklık kazandıran bir uygulamadır.

BRONCHİNE AŞISI : Bronchine aşısı halk arasında boğmaca ( barınak hastalığı) olarak bilinen, köpeklerin topluca bulunduğu ortamlarda bulaşan, akciğerleri hedef alan ve tedavisi oldukça zor olan bir hastalıktır. Bronchine aşısı bu hastalığa karşı koruyan tek uygulamadır.

KUDUZ AŞISI : Kuduz virüsü kedi ve köpeklerde 6 aylıktan sonra aktifleşen bir virüstür. Kuduz yapılması kesinlikle zorunlu kılınan ve toplum sağlığı için risk taşıyan zoonoz bir virüstür. Gerekli önlemler ve tedbirler alınmadığı taktir de iki tarafında hayatını riske atan bu virüs her yıl düzenli aralıklarla tekrarlanması gereken bir aşıdır.

LYME AŞISI : Lyme hastalığı zoonoz bir hastalıktır. İxodex türü keneler vasıtası ile bulaşıp köpeklerde hareket ve sinir sistemini hedef alır. Önlemi alınmadığı takdir de tedavisi oldukça güç olan bu hastalıktan hem kendinizi hem de can dostunuzu korumanın tek yolu aşılamadan geçmektedir.

MANTAR AŞISI : Mantar, microsporum canis enfeksiyonun sebep olduğu zoonoz bir hastalıktır. Mantar aşısı hem tedavi hem korunma amaçlı yapılan bir uygulamadır. Yılda bir doz tekrarlanması ile hem kendinizi hem de can dostunuzu bu enfeksiyona karşı korumuş olursunuz.

TETANOZ AŞISI : 3 aylık veya daha büyük köpeklerde uygulanmaya başlanır. Clostridium tetani ile enfekte olan hayvanlarda ölüm oranı % 95 - % 100 ‘ dür. Tetanoz yaygınlık oranı en yüksek hastalıklardan birisidir ve ölümcül bir hastalıktır. Tetanozdan korunmanın tek yolu aşılamadan geçmektedir.